Curtin Singapore

Curtin Singapore

Giới thiệu

Curtin đã có mặt tại Singapore và đào tạo các khóa học từ năm 1986. Curtin nâng tầm quan hệ với Singapore sang một bước tiến mới bằng việc thành lập khu học xá tại Singapore vào năm 2008.

Nhiều ►

Ngành học

Curtin Singapore cung cấp và giảng dạy chương
trình về thương mại và quản lí.

Trình duyệt của chúng tôi các khóa học cho: