Curtin Singapore
Curtin Singapore

Ngành học

Chương trình Dự bị Đại học

Chương trình Đại học

Ngành đơn

Ngành kép

 Chương trình Sau Đại học

Các khóa chuyên ngành được khai giảng 3 học kì trong một năm vào tháng 3, 7 và 11

Điều kiện đầu vào

cc-pathway-diagram

 

LỊCH KHAI GIẢNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH

NĂM HỌC HỌC KÌ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
2016 Học kỳ 1 29/02/2016 24/06/2016
2016 Học kỳ 2 11/07/2016 21/10/2016
2016 Học kỳ 3 07/11/2016 TBA

Lịch khai giảng của năm học 2016 cho các chương trình Anh ngữ

Anh văn chuyên ngành: 15/02/2016, 25/04/2016, 04/07/2016, 08/08/2016*, 13/09/2016, 21/11/2016

*dành cho sinh viên học 10 tuần tiếng anh

YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

Học sinh nếu chưa có IELTS/TOEFL thì có thể tham gia các bài kiểm tra tiếng Anh như sau: