Curtin Singapore
Curtin Singapore

Ngành học

Chương trình Dự bị Đại học

Chương trình Đại học

Ngành đơn

Ngành kép

 Chương trình Sau Đại học

Các khóa chuyên ngành được khai giảng 3 học kì trong một năm vào tháng 3, 7 và 11

Điều kiện đầu vào

 

LỊCH KHAI GIẢNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH

NĂM HỌC HỌC KÌ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
2015 Học kỳ 1 2/03/2015 26/06/2015
2015 Học kỳ 2 13/07/2015 23/10/2015
2015 Học kỳ 3 09/11/2015 12/02/2016

Lịch khai giảng của năm học 2015 cho các chương trình Anh ngữ

Anh văn tổng quát: 9/2, 16/3, 20/4, 25/5, 29/6, 3/8, 14/9, 19/10, 23/11

Anh văn chuyên ngành: 9/2, 20/4, 29/6, 3/8*, 14/9, 23/11

*dành cho sinh viên học 10 tuần tiếng anh

YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

Học sinh nếu chưa có IELTS/TOEFL thì có thể tham gia các bài kiểm tra tiếng Anh như sau: