Curtin Singapore
Curtin Singapore

Liên hệ với chúng tôi

Muốn tìm hiểu thêm chi tiết, xin vui lòng gửi email về info@curtin.edu.sg hoặc liên lạc trực tiếp với văn phòng đại diện của trường

Công ty TNHH Navitas, chi nhánh Vietnam
Capital Place Building
3M Floor , 6 Thai Van Lung Street, District 1, HCMC
Dt: +84 8 3823 3774 / + 84 8 3823 3757
HÀ NỘi: +84 9 1218 3856
Singapore: +65 6593 8000